liptonius@gmail.com

Attenuator

The Beckmann BROMS Dessa boxar är avsedda att anslutas mellan rörförstärkare och högtalare. Boxen funkar ungefär som en vattenkran för toner.

Som bekant så blir soundet rundare och ”snyggare” när volymratten börjar närma sig 50%, det är nu det börjar bli väldigt stark ljudnivå. För att undvika hörselskador kan man stoppa ljuddämpande föremål i öronen, detta är nu ett onödigt förfarande.

Har du en Box från BECKMANN så är det bara att vrida ner själva utnivån. Det betyder att din förstärkare låter med det rätta soundet men betydligt tystare, detta är till 100% steglöst reglerbart.

En annan fördel med dämpningen är att du vid inspelning med mikrofon kan använda känsliga stormembranmickar vilket annars kan vara svårt pga. för starkt ljudtryck, du kommer att vidga frekvensomfånget och dynamiken.

Tillverkar i min källare i MALMÖ, garanterat handcrafted. Om du väljer en box med line out option, så kan du skicka den signalen till ett mixerbord eller en annan förstärkare för att få lite fler möjligheter. Läs mer här: http://www.javelinstreet.se

The Beckmann BRAKE

These boxes are intended to be connected between tube amplifiers and speakers. The box works much like a water tap for the tones. As is known, the sound becomes rounder and "prettier" when the volume knob is approaching 50%, that's where it gets very strong noise. Do you have a Box from BECKMANN then just turning down the output level. This means that your amplifier sounds with the right sound, but much quieter, this is 100% infinitely adjustable. Another advantage of the attenuation is that if you are recording with a microphone can use sensitive large-diaphragm mics which may otherwise be difficult. the sound pressure, you will extend the frequency range and dynamics. Production unit: in my basement in Malmo, guaranteed handcrafted. If you select a box with a line out option, you can send the signal to a mixier board or other amp to get a brand new sound.

THE Gain Booster

Jag är uppfinnare -- INTE gitarrist -- :-)
Njut av klangfärgen, inga tonkontroller alls. Rakt in i slutsteget med en 15" JBL .

liptonius@gmail.com

Liptonius