The Beckmann Gainbooster är en pedal som var tänkt att användas till musikinstrument främst i bluessammanhang. Enheten bygger på röret 12AU7 som har en mycket snygg karaktär. Ljudbilden kan justeras upp med ratten "GAIN", man kan då komma upp till ganska stark utnivå som gör att förstärkaren klipper. För att anpassa tonbilden finns en ratt "VOLYM" som medger att man kör distat men utan att ingången i förstärkaren klipper igen. För att få lite softare "jazz" ljud finns ratten "TONE" den är endast en finputs av ljudet.

God kapacitet är nödvändigt för ett stabilt sound.

Testing The GainBooster